Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených

Druh
odborného
vzdelávania

 Rok

 Muži

 Ženy

 Mladiství

Spolu

Výučné listy

1996

0

0

0

0

1997

0

0

0

0

1998

10

0

0

10

1999

5

0

5

10

2000

11

0

0

11

Rekvalifikačné
kurzy

1996

21

0

31

52

1997

0

0

0

0

1998

12

10

45

67

1999

97

0

47

97

2000

42

10

30

82