Výsledky dosiahnuté vo všeobecnom vzdelávaní odsúdených

 Vzdelávací kurz

 Rok

Muži

Ženy

Mladiství

Spolu

 * Pre negramotných

1996

236

20

112

256

1997

295

21

110

316

1998

207

8

95

215

1999

136

16

46

152

2000

170

8

57

235

Na doplnenie
základného
vzdelania

1996

14

0

0

14

1997

0

0

0

0

1998

17

0

0

17

1999

31

0

31

31

2000

28

0

47

75

Iné kurzy

1998

119

0

0

119

1999

162

0

0

162

2000

63

10

37

110

* rozsah kurzu pre negramotných je 140 hodín