Vývoj vo využívaní právnych inštitútov u odsúdených

Právne inštitúty

1996

1997

1998

1999

2000

Voľno na opustenie ústavu (prerušenie trestu podľa § 35) a priepustky na 24, resp. 48 hodín

 2064

2263

1613

1465

1430

1198

1400

847

880

345

S p o l u

3262

3663

2460

2345

1775

Podmienečné prepustenie

2309

2492

2163

1699

1627

Preradenie do nižšej nápravnovýchovnej skupiny

292

316

271

295

310

Preradenie do vyššej nápravnovýchovnej skupiny

45

65

50

28

29