Počet odsúdených, ktorí nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody z väzby a občianskeho života

Nástup trestu
v roku

1996

1997

1998

1999

2000

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

Nástup (prevod) z väzby

2118

34,8

1815

34,2

1700

38,7

1875

42,9

1869

40,9

Nástup z občianskeho života

3975

65,2

3486

65,8

2688

61,3

2494

57,1

2701

59,1

Nástup trestu spolu

6093

100,0

5301

100,0

4388

100,0

4369

100,0

4570

100,0