Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili
nariadený výkon trestu odňatia slobody v jednotlivých rokoch

Rok

Počet odsúdených

1996

1525

1997

1575

1998

1401

1999

1377

2000

1354