Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31. 12. 2000

Rok

Obvinení

Odsúdení

Celkom

1996

85

57

142

1997

74

59

133

1998

85

63

148

1999

99

66

165

2000

123

71

194