Počet obvinených a odsúdených

Vývoj počtu obvinených a odsúdených

Obvinení

Odsúdení

Celkom

Počet 31.12.

celkom

Počet 31.12.

celkom

Počet 31.12.

celkom

1996

1649

1842

6085

6314

7734

8156

1997

1659

1648

5750

6080

7409

7728

1998

1630

1678

4998

5424

6628

7102

1999

1878

1805

4980

5003

6858

6808

2000

1902

1932

5039

5145

6941

7077

Index
2000/ 1996

1,15

1,05

0,83

0,81

0,90

0,87