PREHĽAD O RÝCHLOSTI KONANIA U OSÔB ODSÚDENÝCH KRAJSKÝMI SÚDMI V ROKU 2000 

Kraj

Počet odsú-
dených

Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo

Priemer
v me-
siacoch
do 1 mesiaca od 1 do
3 mesiacov
od 3 do
6 mesiacov
od 6 do
9 mesiacov
od 9 mesiacov
do roka
viac ako 1 rok
počet % počet % počet % počet % počet % počet %

BA

55

0

-

5

9,09

5

9,09

7

12,73

7

12,73

31

56,36

19,9

TT

16

0

-

2

12,5

5

31,25

3

18,75

0

-

6

37,5

10,8

TN

10

0

-

1

10,0

2

20,0

1

10,0

2

20,0

4

40,0

10,6

NR

22

0

-

3

13,6

3

13,64

5

22,73

1

4,55

10

45,45

14,5

ZA

21

0

-

2

9,52

0

-

6

28,57

1

4,76

12

57,14

15,0

BB

69

0

-

2

2,90

7

10,14

10

14,49

7

10,14

43

62,32

24,0

PO

26

0

-

4

15,38

8

30,77

5

19,23

3

11,54

6

23,08

8,1

KE

48

0

-

7

14,58

8

16,67

1

2,08

4

8,33

28

58,33

20,5

SR

267

0

-

26

9,74

38

14,23

38

14,23

25

9,36

140

52,43

18,2