PREHĽAD O VÝSLEDKOCH ODVOLACIEHO KONANIA V TRESTNÝCH VECIACH V ROKU 2000
(OKRESNÉ SÚDY)

Kraj

Počet
osôb vo vyba-
vených odvola-
niach

Spôsob vybavenia a podiel na vybavených odvolaniach

zamietnuté
a späť vzaté

Zrušené
a vrátené

zmena

oslobodené

inak

vo výroku
o vine

trest
sprísnený

trest
zmiernený

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

BA

444

232

52,2

84

18,9

-

-

31

7,0

50

11,3

2

0,5

45

10,1

TT

471

240

51,0

128

27,2

9

1,9

10

2,1

18

3,8

-

-

66

14,0

TN

229

132

57,6

43

18,8

-

-

4

1,8

2

0,9

1

0,4

47

20,5

NR

407

172

42,3

115

28,2

20

4,9

20

4,9

41

10,1

6

1,5

33

8,1

ZA

461

232

50,3

92

19,9

32

6,9

14

3,0

34

7,4

12

2,6

45

9,8

BB

638

329

51,6

141

22,1

13

2,0

28

4,4

58

9,1

7

1,1

62

9,7

KE

413

229

55,5

121

29,3

1

0,2

23

5,6

17

4,1

-

-

22

5,3

PO

685

416

60,7

187

27,3

4

0,6

15

2,2

56

8,2

3

0,4

4

0,6

SR

3 748

1 982

52,9

911

24,3

79

2,1

145

3,9

276

7,4

31

0,8

324

8,6