VYBRANÉ DRUHY OCHRANNÝCH OPATRENÍ A POČET OSÔB,
KTORÝM BOLI ULOŽENÉ V ROKU 2000
 

Kraj

Ochranné liečenie

Ochranná výchova

protialkoholické

protitoxikomanické

iné

úst.

amb.

úst.

amb.

úst.

amb.

BA

4

4

60

80

1

6

0

TT

24

14

24

17

0

2

0

TN

2

1

2

0

0

0

0

NR

9

10

9

4

2

5

0

ZA

0

0

0

0

0

0

0

BB

12

13

4

3

1

4

4

PO

10

3

0

2

0

2

1

KE

14

10

12

2

3

5

2

SR

75

55

111

108

7

24

7