POČET OSÔB, U KTORÝCH SÚD ROZHODOL O OSLOBODENÍ, PODMIENEČNOM ZASTAVENÍ,

ZASTAVENÍ A POSTÚPENÍ, V ROKU 2000 - OKRESNÉ A KRAJSKÉ SÚDY 

Kraj

Počet osôb, u ktorých došlo k

oslobodeniu

Podmienečnému
zastaveniu stíhania
podľa § 307 Tr. por.

Zastaveniu
trestného
stíhania

Postúpeniu
inému
orgánu

BA

99

35

64

4

TT

38

13

25

2

TN

45

19

29

0

NR

35

35

33

1

ZA

173

98

68

36

BB

88

64

38

10

PO

76

84

39

11

KE

143

121

88

19

SR

697

469

384

83