ObjektGrafu Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb
(v tis.) od roku 1985

Rok

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Vražda

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

0,03

0,04

0,07

0,05

0,05

0,09

0,06

0,08

0,06

0,05

0,07

Lúpež

0,49

0,53

0,47

0,39

0,44

0,48

0,73

0,64

0,58

0,57

0,61

0,67

0,65

0,59

0,7

0,69

Znásilnenie, pohl. zneužitie

0,54

0,61

0,63

0,56

0,47

0,35

0,33

0,32

0,4

0,3

0,34

0,43

0,36

0,36

0,34

0,33

Úmyselné ublíženie na zdraví

2,42

3,11

3,21

2,64

1,96

1,52

2,45

2,14

1,95

1,83

1,85

1,86

1,74

1,7

1,7

1,68

Krádež, sprenevera, podvod

2,22

2,48

2,29

2,33

2,53

2,79

9,92

11,3

13,68

13,51

12,24

11,96

9,24

9,38

7,54

8,91