PREHĽAD O OSOBITNE SLEDOVANÝCH TRESTNÝCH ČINOCH, PODIELE TRESTOV
A JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH ODSÚDENÝCH V ROKU 2000

III. HLAVA - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

Kraj

Počet odsú-
dených

Tresty uložené odsúdeným
a ich podiel

Počet odsúdených vo vybraných kategóriách

Počet odsúdených

NEPO

%

PO

%

PT ul. samos.

%

iné samos. tresty

%

mlad.

žien

Rómov

rec. uznaných súdom

vplyv alkoh.

§155
až 156 Tr.z.

§160
až 162
Tr.z.

BA

301

35

11,6

200

66,4

35

11,6

27

9,0

4

23

9

39

37

27

13

TT

150

31

20,7

103

68,7

11

7,3

4

2,6

9

9

19

16

24

19

2

TN

146

20

13,7

113

77,4

4

2,7

5

3,4

9

6

3

12

31

45

0

NR

167

26

15,6

112

67,1

21

12,6

8

4,8

2

15

19

15

28

82

3

ZA

208

21

10,1

138

66,3

31

14,9

16

7,7

4

14

10

35

29

43

4

BB

189

29

15,3

127

67,2

28

14,8

0

-

7

10

43

35

45

90

2

PO

172

20

11,6

118

68,6

17

9,9

8

4,6

16

8

33

20

26

41

0

KE

307

49

16,0

188

61,2

40

13,0

23

7,5

7

25

69

22

34

84

6

SR

1 640

231

14,1

1 099

67,0

187

11,4

91

5,5

58

110

205

194

254

431

30