ObjektGrafu Podiel počtu odsúdených Rómov na celkovom počte odsúdených osôb od r. 1985


Rok

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Trestné činy
(podiel v % )

16,41

18,02

15,02

16,17

19,95

23,19

23,22

22,63

22,73

20,08

19,3

18,6

17,44

21,89

20,26

20,79

Prečiny
(podiel v % )

16,28

17,74

15,06

14,67

17,37

20,72

Trestné činy
(počet v tis.)

4,17

5,47

4,53

4,17

4,35

2,74

5,31

5,35

5,84

5,11

4,99

4,92

3,91

4,91

4,37

4,65

Prečiny
(počet v tis.)

1,16

1,89

1,68

1,37

1,33

0,38