ObjektGrafu Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov na súdoch v SR za r. 2000