SÚDNI EXEKÚTORI A EXEKUČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2000 (NA ZÁKLADE ZÁK. Č. 233/1995 Z.z)

Kraj

Počet žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie

Exekúcie vykonané súdnymi exekútormi

Nevybavené exekúcie

došlých

vybavených

z toho udelením poverenia

spolu

vrátním poverenia po upustení exekútora od vykonania (§46 ods. 3)

vrátením poverenia po skončení exekučného konania

inak

BA

19 860

19 742

17 882

6 374

136

4 967

1 271

37 198

TT

17 552

15 889

15 584

5 645

805

4 225

615

28 447

TN

15 945

15 499

15 339

4 592

1 172

2 362

1 058

32 245

NR

23 075

23 191

22 286

8 051

808

4 851

2 392

45 287

ZA

26 707

23 304

22 911

6 421

736

4 885

800

49 853

BB

31 509

30 590

29 824

8 309

662

6 723

924

70 233

PO

26 156

27 548

27 226

9 476

481

7 326

1 669

71 574

KE

33 403

33 350

32 569

11 168

501

8 460

2 207

89 433

SR

194 207

189 113

183 621

60 036

5 301

43 799

10 936

424 270