PREHĽAD O AGENDÁCH KRAJSKÝCH SÚDOV V ROKU 2000

 

Agenda

Počet vecí

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

SR

T

došlé

52

54

29

47

21

40

41

35

319

vybavené

84

47

25

39

23

51

37

54

360

nevybavené

68

40

25

56

35

65

34

42

365

Tox

došlé

622

840

414

908

672

936

682

986

6 060

vybavené

646

861

390

894

667

956

677

995

6 086

nevybavené

72

51

142

49

49

71

87

66

587

Cxxx

došlé

53

-

-

2

11

5

1

-

72

vybavené

86

-

-

2

2

7

3

9

109

nevybavené

49

-

1

2

23

4

1

43

123

Siv

došlé

795

633

1 172

1 209

846

1 336

1 019

1 287

8 297

vybavené

838

533

1 033

1 194

751

1 271

1 059

1 274

7 953

nevybavené

483

530

1 077

334

554

660

673

442

4 753

Cb

došlé

2 970

372

452

731

554

1 498

623

1 033

8 233

vybavené

4 240

393

363

695

618

1 845

644

2 193

10 991

nevybavené

10 794

535

700

747

726

4 456

677

5 333

23 968

Coxx

došlé

3 602

2 213

2 297

2 570

3 214

3 278

2 408

3 034

22 616

vybavené

3 592

2 172

2 320

2 629

3 112

3 246

2 447

3 018

22 536

nevybavené

808

502

912

645

531

161

660

744

4 963

Cob

došlé

1 690

259

462

520

506

477

459

644

5 017

vybavené

1 512

340

436

502

522

707

495

684

5 198

nevybavené

448

101

200

151

155

108

113

84

1 360

Spolu

došlé

9 784

4 371

4 826

5 987

5 824

7 570

5 233

7 019

50 614

vybavené

10 998

4 346

4 567

5 955

5 695

8 083

5 362

8 227

53 233

nevybavené

12 722

1 759

3 057

1 984

2 073

5 525

2 245

6 754

36 119

 

x - v údajoch sú uvedené počty vecí, v ktorých boli podané odvolanie i sťažnosť

xx - v údajoch sú uvedené aj odvolania v dedičských veciach

xxx - od 1.1.1992 na krajských súdoch sa vedú len občianskoprávne spory ako nová prvostupňová agenda ( ako napr. autorské právo, ochrana osobnosti, vynálezy a pod. ), oproti predchádzajúcim rokom, kedy agendu C predstavovali veci dôchodkového zabezpečenia

iv - v údajoch sú uvedené počty vecí správneho súdnictva, ako aj veci dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa od 1.1.1992 vedú v registri S