PREHĽAD PRÍČIN ROZVRATU V ROZVEDENÝCH MANŽELSTVÁCH V SR V ROKU 2000

Príčiny rozvratu

Muži

Ženy

Manželstvo uzavreté neuvážene

331

331

Nadmerné požívanie alkoholu

1 100

112

Nevera

946

625

Nezáujem o rodinu (vč. ukončenia spolužitia)

893

433

Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin

179

11

Rozdielnosť pováh, záujmov a názorov

4 883

4 883

Zdravotné dôvody (vč. neplodnosti)

41

49

Sexuálne nezhody

84

84

Ostatné príčiny

493

650

Súd nezistil zavinenie

323

2 095