PREHĽAD PRÍČIN ROZVRATU V ROZVEDENÝCH MANŽELSTVÁCH V KRAJOCH SR V ROKU 2000

Príčiny rozvodu

Muži

Ženy

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

Manželstvo uzavreté neuvážene

48

36

60

55

29

32

37

34

48

36

60

55

29

32

37

34

Nadmerné požívanie alkoholu

74

83

186

179

104

202

101

171

16

6

9

17

8

17

9

30

Nevera

102

111

151

146

78

145

89

124

52

59

100

85

62

100

66

101

Nezáujem o rodinu (vč. ukon. spolužitia)

66

83

126

202

66

112

108

130

26

27

40

144

31

45

55

65

Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin

10

16

28

27

15

32

29

22

0

0

3

0

2

1

1

4

Rozdielnosť pováh, záujmov a názorov

1 036

571

406

612

528

780

343

607

1 036

571

406

612

528

780

343

607

Zdravotné dôvody (vč. neplodnosti)

4

3

6

7

4

4

7

6

5

1

7

16

2

9

1

8

Sexuálne nezhody

7

8

9

27

6

7

5

15

7

8

9

27

6

7

5

15

Ostatné príčiny

54

29

35

58

139

49

32

97

83

57

59

59

133

44

67

148

Súd nezistil zavinenie

30

20

45

51

24

61

35

57

158

195

359

349

192

389

202

251