ObjektGrafu Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev (v tis.) od r. 1985

Rok 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
SR 7,8 8,33 8,48 8,27 8,31 8,87 7,89 8,06 8,14 8,67 8,98 9,4 9,14 9,31 9,66 9,27