PREHźAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA NÁVRHOV NA ROZVOD V SR V ROKU 2000

Kraj

Počet
vybav. návrhov

Spôsob vybavenia

Z rozvedených
manželstiev bolo
s maloletými demi

návrhu vyhovené

návrh zamietnutý

návrh vzatý spä

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

BA

1 854

1 431

77,2

6

0,3

307

16,6

908

63,4

TT

1 187

960

80,9

10

0,8

161

13,6

704

73,3

TN

1 338

1 052

78,6

15

1,1

209

15,6

787

55,9

NR

1 726

1 364

79,0

8

0,5

278

16,1

993

72,8

ZA

1 294

993

76,7

13

1,0

221

17,1

722

72,7

BB

1 860

1 424

76,6

29

1,6

257

13,8

998

70,1

PO

1 068

786

73,6

20

1,9

201

18,8

573

72,9

KE

1 700

1 263

74,3

24

1,4

297

17,5

829

65,6

SR

12 027

9 273

77,1

125

1,0

1 931

16,1

6 514

70,2