4. Rozvody

Na okresné súdy v Slovenskej republike došlo v roku 2000 spolu 13 092 návrhov na rozvod manželstva. Je to o 367 návrhov menej ako v roku 1999.

Súdy v Slovenskej republike rozviedli 9 273 manželstiev, čo predstavuje 77,1 % z počtu vybavených 12 027 vecí a 70,8 % z počtu podaných návrhov na rozvod manželstva. Ak porovnávame tento údaj so stavom v roku 1996, nastal pokles o 129 vecí. Celkovo v predchádzajúcich piatich rokoch bolo v Slovenskej republike rozvedených 46 789 manželstiev.

Z rozvedených manželstiev bolo 6 514 (54,2 %) s maloletými deťmi.

V roku 2000 súdy zamietli 125 návrhov na rozvod manželstva, čo je iba 1 % z celkového počtu vybavených vecí a 1 % z podaných návrhov. Oproti roku 1999 je to o 61 návrhov menej. Najčastejším dôvodom zamietnutia návrhu o rozvod v roku 2000 bol ľahkomyselný pomer k manželstvu 35,2 %, záujem maloletých detí 12,8% a krátkodobé nezavinené narušenie bolo dôvodom 23,2 % zamietnutých návrhov.

Najčastejšou príčinou rozvratu v rozvedených manželstvách v Slovenskej republike v roku 2000, podobne ako v roku 1999 bola rozdielnosť pováh, záujmov a názorov 4 883 vecí 52,7 %, nadmerné požívanie alkoholu u muža 1 100 vecí 11,9 % a u ženy 112 vecí 1,2 %, nevera 946 vecí u muža 10,2 % a 625 vecí u ženy 6,7 %. Neuvážený vstup do manželstva bol príčinou rozvratu v 331 veciach 3,6 %.

V roku 2000 navrhovatelia vzali späť v priebehu súdneho konania 1 931 návrhov, v dôsledku čoho súd konanie zastavil ( 16,1 % z vybavených a 14,7 % z podaných návrhov).