PREHĽAD O ULOŽENÝCH A NENASTÚPENÝCH ÚSTAVNÝCH A OCHRANNÝCH VÝCHOVÁCH V ROKU 2000

 

BA

TT

TN

NR

SR

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

Ú
S
T
A
V
N
Á

O
CH
R
A
N
N
Á

V
Ý
CH
O
V
A

Spolu

88

1

71

19

84

19

142

5

959

263

z toho Rómov

x

-

x

14

x

4

x

4

x

158

nerealizovaná z kapacit. dôvodov

x

-

x

15

x

3

x

5

x

230

uložená maloletým v občianskom konaní

spolu

0

1

3

-

3

1

1

-

18

6

z toho Rómov

x

-

x

-

x

-

x

-

x

4

nereal. z kap. dôv.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

4

uložená mladistvým v trestnom konaní

spolu

0

-

0

1

0

-

0

-

7

4

z toho Rómov

x

-

x

1

x

-

x

-

x

3

nereal. z kap. dôv.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Spolu

0

1

3

1

3

1

1

-

25

10

z toho Rómov

x

-

x

1

x

-

x

-

x

7

nerealizovaná z kapacit. dôvodov

x

-

x

-

x

-

x

-

x

4

 

ZA

BB

PO

KE

SR

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

ulož.

nenast.

Ú
S
T
A
V
N
Á

O
CH
R
A
N
N
Á

V
Ý
CH
O
V
A

Spolu

97

17

167

151

123

10

187

41

959

263

z toho Rómov

x

3

x

91

x

8

x

34

x

158

nerealizovaná z kapacit. dôvodov

x

9

x

148

x

10

x

40

x

230

uložená maloletým v občianskom konaní

spolu

0

-

1

-

2

2

8

2

18

6

z toho Rómov

x

-

x

-

x

2

x

2

x

4

nereal. z kap. dôv.

x

-

x

-

x

2

x

2

x

4

uložená mladistvým v trestnom konaní

spolu

0

-

4

-

1

-

2

3

7

4

z toho Rómov

x

-

x

-

x

-

x

2

x

3

nereal. z kap. dôv.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Spolu

0

-

5

-

3

2

10

5

25

10

z toho Rómov

x

-

x

-

x

2

x

4

x

7

nerealizovaná z kapacit. dôvodov

x

-

x

-

x

2

x

2

x

4