PREHĽAD O RÝCHLOSTI KONANIA VO VECIACH STAROSTLIVOSTI MALOLETÝCH
V
JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH SR V ROKU 2000

Kraj

Počet vybav. vecí +

Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo

Priemer v mes.

do 1 mes.

od 1 do 3 mes.

od 3 do 6 mes.

od 6 mes. do 1 r.

od 1 do 2 r.

viac ako 2 roky

BA

3 749

33

513

908

1 188

807

300

10,65

TT

3 389

80

894

1 101

805

393

116

7,12

TN

4 481

535

1 708

973

716

420

129

5,58

NR

4 611

198

1 668

1 373

935

325

112

5,90

ZA

3 858

44

1 172

1 264

823

413

142

6,98

BB

5 233

745

2 223

1 196

739

280

50

4,22

PO

3 342

155

1 017

882

619

496

173

7,93

KE

5 240

309

1 391

1 244

1 203

795

298

8,31

SR

33 903

2 099

10 586

8 941

7 028

3 929

1 320

6,94

+ Bez vecí s medzinárodným prvkom