III.

Kraj

Spôsob vybavenia uplatneného práva

Určenie a zapretie otcovstva

Schválenie dôl. úkonov
za maloletých

Povolenie uzavrie manželstvo

Meno a priezvisko malol.

otc. urč.

návrh zamiet.

otc. zapr.

návrh zamiet.

iný výsl.

návrhu
vyhov.

iný výsl.

návrhu
vyhov.

návrh zamiet.

iný výsl.

súhlas k zmene daný

určené meno alebo priezv.malol.

iný výsl.

BA

7

2

47

3

20

431

74

5

1

2

21

10

27

TT

29

2

19

3

9

607

33

150

8

30

38

0

31

TN

5

0

17

0

2

651

29

131

10

0

299

12

105

NR

14

5

45

1

1

563

36

84

0

12

64

20

84

ZA

21

3

43

4

6

651

51

47

0

6

23

6

6

BB

44

7

59

1

19

630

36

142

2

19

59

19

40

PO

22

4

35

1

4

459

30

175

4

9

66

55

55

KE

35

9

56

3

25

422

37

49

1

6

19

47

18

SR

177

32

321

16

86

4 414

326

783

26

84

589

169

366