PREHĽAD O SPÔSOBE VYBAVENIA PRÁV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH V ROKU 2000

I.

Kraj

Spôsob vybavenia uplatneného práva

Výchova

Pestúnska starostlivosť

Výchovné opatrenia

dieťa zverené

iný
výsl.

naria- dená

iný
 výsl.

uložené

iný výsl.

ústavná výchova

ochranná výchova

iné rozh.
o vých.
a vých. opat.

matke

otcovi

inej osobe

napom.

obmedz.

dohľad

nariad.u malol.

predĺž. po dosiah. plnol.

iný výsl.

naria-
dená

predĺž.po dosiah. plnol.

iný výsl.

do 15 r.

nad 15 r.

BA

2 004

169

34

3

68

16

0

0

25

3

13

22

10

21

0

0

0

320

TT

1 757

11

47

2

43

12

0

0

10

4

13

7

21

23

3

0

7

124

TN

1 996

129

79

5

54

6

0

0

27

41

31

9

20

51

3

5

1

139

NR

2 424

176

133

19

67

18

0

0

32

34

12

23

21

30

1

1

6

496

ZA

1 990

135

55

7

48

15

1

2

24

7

25

12

14

28

0

0

2

208

BB

2 849

250

141

4

50

3

0

0

66

32

39

23

42

72

1

2

0

487

PO

1 624

108

92

3

44

9

3

0

13

3

14

17

20

42

2

2

0

501

KE

2 964

268

184

20

33

11

1

0

23

20

26

21

26

108

8

4

2

605

SR

17 608

1 346

765

63

407

90

5

2

220

144

173

124

174

375

18

14

18

2 880