Štatistické údaje zobrazené v tabuľke vyjadrujú vývoj agendy obchodného registra na registrových súdoch Slovenskej republiky k 31.12. 2000. Údaje sú spracované podľa jednotlivých krajov a zachytávajú predovšetkým stav počtu doručených návrhov na registrové súdy a počet zapísaných subjektov - teda stav jednotlivých oddielov registrovej knihy. Na jednotlivých registrových súdoch bol stav agendy nasledovný:

Z  uvedených štatistických údajov vyplýva, že spolu bolo registrovým súdom v roku 2000 doručených 32 308 podaní, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 1 370 podaní.

Z porovnania údajov z jednotlivých registrových súdov vyplýva, že najviac podaní bolo v uplynulom roku doručených na Okresný súd Bratislava I, na ktorom bolo tiež najviac zapísaných subjektov ako i najväčší počet vydaných výpisov, úradných odpisov a potvrdení. Za týmto súdom v počte zapísaných subjektov a v počte vydaných výpisov, úradných odpisov a potvrdení nasledujú registrové súdy, a to Okresný súd Košice I a Okresný súd Banská Bystrica.