PREHĽAD O RÝCHLOSTI KONANIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH
V JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH V ROKU 2000

Kraj

Počet vybavených vecí*

Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo

do 1 mes.

od 1 mes. do 3 mes.

od 3 mes. do 6 mes.

od 6 mes.
do 1 r.

od 1 r. do 2 r.

nad 2 r.

Priemer v mes.

BA

30 945

115

3 962

8 091

8 142

5 173

5 462

14,62

TT

7 759

91

1 435

1 946

2 025

1 476

786

10,93

TN

10 161

197

1 784

2 063

2 703

2 295

1 119

11,33

NR

11 127

392

3 482

2 692

2 265

1 323

973

8,99

ZA

12 107

263

2 170

2 671

2 868

2 388

1 747

12,18

BB

16 126

781

4 719

4 191

3 067

1 706

1 662

10,00

PO

14 563

211

2 099

2 880

3 538

2 830

3 005

14,57

KE

19 778

390

4 013

4 069

4 316

3 300

3 690

15,28

SR

122 566

2 440

23 664

28 603

28 924

20 491

18 444

12,86

 * bez vecí s medzinárodným prvkom

 

+ bez vecí s medzinárodným prvkom