PREHĽAD O VÝSLEDKOCH ODVOLACIEHO KONANIA V OBCHODNEJ AGENDE V ROKU 2000
(OKRESNÉ SÚDY)

Kraj

Počet vecí vybavených odvolacím súdom

Spôsob vybavenia odvolania

potvrdené*

zmenené

zrušené a vrátené

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

BA

1 512

676

44,7

62

4,1

354

23,4

420

27,8

TT

340

118

34,7

23

6,8

107

31,5

92

27,1

TN

436

246

56,4

31

7,1

62

14,2

97

22,2

NR

502

170

33,9

26

5,2

137

27,3

169

33,7

ZA

522

208

39,8

68

13,0

105

20,1

141

27,0

BB

707

303

42,9

51

7,2

255

36,1

98

13,9

PO

495

209

42,2

48

9,7

138

27,9

100

20,2

KE

684

320

46,8

77

11,3

149

21,8

138

20,2

SR

5 198

2 250

43,3

386

7,4

1 307

25,1

1 255

24,1

* Do kategórie potvrdených rozhodnutí sú započítané aj veci,
v ktorých účastníci v odvolacom konaní uzavreli zmier
a veci, v ktorých vzali odvolanie späť