PREHĽAD O VÝSLEDKOCH ODVOLACIEHO KONANIA V OBČIANSKOPRÁVNEJ AGENDE V ROKU 2000

(OKRESNÉ SÚDY)

Kraj

Počet vecí vybavených odvolacím súdom

Spôsob vybavenia odvolania

potvrdené +

zmenené

zrušené a vrátené

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

BA

3 592

1 571

43,7

330

9,2

659

18,3

1 032

28,7

TT

2 172

728

33,5

217

10,0

631

29,0

596

27,4

TN

2 320

1 428

61,5

328

14,1

384

16,5

180

7,8

NR

2 629

1 205

45,8

465

17,7

648

24,6

311

11,8

ZA

3 112

1 620

52,1

327

10,5

765

24,6

400

12,8

BB

3 246

1 380

42,5

393

12,1

825

25,4

648

20,0

PO

2 447

1 177

48,1

245

10,0

549

22,4

476

19,4

KE

3 018

1 545

51,2

277

9,2

730

24,2

466

15,4

SR

22 536

10 654

47,3

2 582

11,5

5 191

23,0

4 109

18,2

+ Do kategórie potvrdených rozhodnutí sú započítané aj veci,
v ktorých účastníci v odvolacom konaní uzavreli zmier a veci,
v ktorých vzali odvolanie späť