J - PRIESKUMNÉ KONANIE ROZHODNUTÍ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY OKRESNÝMI SÚDMI

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

priestupky na úseku

dopravy

ochrany pred alkohol. a inými toxikomániami

ochrany životného prostredia

verej.poriadku
a občianskeho spolunažívania

ochrany majetku

BA

1

1

1

0

0

0

0

TT

0

0

0

0

0

0

0

TN

0

0

0

0

0

0

0

NR

0

0

0

0

0

0

0

ZA

2

2

0

0

0

2

0

BB

0

0

0

0

0

0

0

PO

0

0

0

0

0

0

0

KE

0

0

0

0

0

0

0

SR

3

3

1

0

0

2

0