F - VYBRANÉ DRUHY NÁROKOV Z NÁJMU BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

vznik, trvanie a zánik nájmu

zrušenie práva spoločného nájmu manželov po rozvode

nájomné a obdobné úhrady (§ 696 OZ)

nájom a podnájom nebytových priestorov

BA

2 643

4 252

79

579

567

451

TT

689

1 334

226

144

102

99

TN

931

3 378

437

501

299

119

NR

1 329

3 366

568

235

83

147

ZA

1 118

1 320

169

149

31

89

BB

1 547

5 435

273

536

909

202

PO

1 377

6 234

625

241

277

208

KE

2 452

3 238

150

192

50

400

SR

12 086

23 219

2 427

2 577

2 318

1 715