E - SPORY O NÁHRADU ŠKODY PODĽA OZ

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov vo veciach

všeobecná zodpovednosť

osobitná zodpovednosť

spolu

z toho

spolu

z toho

z trestnej činnosti

z porušenia zmluvy

za škodu spôs. mal. osobou, duš. chorou alebo zanedbaním dohľadu
nad nimi

za škodu spôs. osobou, ktorá si privodila stav nemožnosti pos. svojho konania

za škodu spôsobenú v doprave

BA

299

506

161

42

2

345

0

0

157

TT

829

2 135

2 045

60

1 787

90

0

0

52

TN

146

940

441

90

0

499

1

0

246

NR

260

517

254

98

78

263

133

0

71

ZA

530

600

438

80

43

162

12

0

112

BB

302

1 991

1 685

640

593

306

0

40

248

PO

489

1 322

831

349

81

491

1

0

361

KE

936

1 367

1 062

314

77

305

71

7

130

SR

3 791

9 378

6 917

1 673

2 661

2 461

218

47

1 377