D - SPORY Z RODINNÉHO PRÁVA

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

vyživovacia povinnosť medzi manželmi počas trvania manželstva

príspevok na výživu rozve-
deného manžela

nárok nevydatej matky

vyživovacia povinnosť medzi príbuznými

spolu

z toho rodičov k plnoletým deťom

detí k rodičom

BA

348

441

83

60

8

285

238

3

TT

339

664

323

47

2

290

108

0

TN

661

2 522

1 126

51

162

1 182

592

0

NR

528

1 157

264

114

63

673

308

2

ZA

669

704

434

16

13

239

160

7

BB

695

1 959

1 058

84

123

694

461

2

PO

381

791

239

73

20

459

320

22

KE

600

774

269

76

0

424

245

7

SR

4 221

9 012

3 796

521

391

4 246

2 432

43