C - PRACOVNÉ SPORY

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

výpoveď daná organizáciou podľa § 46 ods.1 Zák.práce

výpoveď daná pracov-
níkom

neplatnosť okam. zrušenia prac. pomeru

mzda-
nároky

náhrada škody

písm.a - c

písm.d

písm.e

písm.f

org.

prac.

spolu

spôs. prac.

spôsobenej organiz.

choroba z povol. a úraz

smrť

BA

683

1 064

35

0

7

68

11

74

18

371

315

279

36

1

TT

193

354

26

0

1

12

0

5

1

130

131

103

18

18

TN

472

1 781

1

0

0

24

0

46

0

935

376

147

296

0

NR

282

503

9

0

0

8

1

59

2

242

90

83

9

0

ZA

382

472

9

0

2

8

6

25

4

271

79

59

18

2

BB

633

2 267

51

0

16

55

0

119

18

1 467

427

328

90

9

PO

606

1 374

31

0

0

33

1

64

23

899

213

181

35

4

KE

910

1 243

18

0

4

47

0

17

9

798

254

210

41

7

SR

4 161

9 058

180

0

30

255

19

409

75

5 113

1 885

1 390

543

41