Ročný štatistický výkaz sudcu za rok 2016

 

 

1. Sudca: Belko Igor JUDr.

2. Súd: Najvyšší súd

3.  Zaradenie v senáte: predseda senátu

4. Pridelené a prerozdelené veci:

agenda

Asan

Komp

Nds

Ndz

So

So

SZa

Szak

Sža

Sžak

Sžk

Sžnz

pridelené

4

1

6

1

87

87

14

3

20

2

6

1

prerozdelené

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

agenda

XCdo

XCoE

XECdo

spolu:

pridelené

124

4

6

279

prerozdelené

0

0

0

0

5. Rozhodnuté veci:

agenda

Asan

Komp

Nds

Ndz

So

So

SZa

Szak

Sža

Sžh

Sžk

Sžnč

počet

1

1

6

1

95

95

17

3

13

1

4

1

meritórne

0

0

6

0

94

94

16

3

13

0

0

1

procesné

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

4

0

verejne prejednané

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

agenda

Sžnz

Sžz

XCdo

XCoE

XECdo

spolu:

počet

1

1

124

1

2

272

meritórne

1

1

109

1

2

247

procesné

0

0

15

0

0

25

verejne prejednané

0

0

0

0

0

0

6. Vybavené veci:

agenda

Asan

Komp

Nds

Ndz

So

So

SZa

Szak

Sža

Sžh

Sžk

Sžnč

počet

1

1

6

1

95

95

17

3

13

1

4

1

agenda

Sžnz

Sžz

XCdo

XCoE

XECdo

spolu:

počet

1

1

124

1

2

272

7. Nevybavené veci:

 

začiatok roka

koniec roka

agenda

Asan

So

So

Sža

Sžak

Sžk

Sžo

XCdo

XCoE

XECdo

počet

170

3

124

124

12

2

2

1

23

4

6

reštančné

50

0

47

47

2

0

0

1

0

1

1

predložené súdu VS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

prerušené konanie

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

0

 

koniec roka

agenda

spolu:

počet

177

reštančné

52

predložené súdu VS

0

prerušené konanie

6

8. Spôsob rozhodnutia odvolacieho (dovolacieho) súdu:

agenda

So

So

potvrdené

0

0

zmenené

0

0

zrušené

0

0

odmietnuté

0

0

agenda

spolu:

potvrdené

0

zmenené

0

zrušené

0

odmietnuté

0

9. Priemerná výkonnosť (súd/SR)

agenda

Nds

Ndz

So

SZa

Sža

Sžh

Sžnč

Sžnz

Sžo

Sžz

XCdo

XCoE

pridelené

4 / 4

1 / 1

119 / 119

8 / 8

11 / 11

2 / 2

0 / 0

3 / 3

122 / 122

0 / 0

172 / 172

5 / 5

rozhodnuté

3 / 3

1 / 1

51 / 51

8 / 8

8 / 8

0 / 0

0 / 0

3 / 3

79 / 79

0 / 0

114 / 114

3 / 3

verejne prejednané

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

vybavené

3 / 3

1 / 1

51 / 51

8 / 8

8 / 8

0 / 0

0 / 0

3 / 3

79 / 79

0 / 0

114 / 114

3 / 3

nevybavené

1 / 1

0 / 0

68 / 68

0 / 0

3 / 3

1 / 1

0 / 0

0 / 0

43 / 43

0 / 0

58 / 58

2 / 2

agenda

XECdo

pridelené

9 / 9

rozhodnuté

5 / 5

verejne prejednané

0 / 0

vybavené

5 / 5

nevybavené

4 / 4

10. Počet odpracovaných dní:  209

11. Počet pojednávacích dní:  32

12. Z toho využitých:  32

13. Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Vydané   0

prieťahy pred pridelením veci   0


14. Dôvody zníženia nápadu:

15. Účasť sudcu na vzdelávacích aktivitách:

09. február 2016 - "Európske súťažné právo, Sudcovské výzvy v druhej dekáde členstva v EÚ", 1. blok školení na tému: Prečo chránime hospodársku súťaž?, Bratislava, 21. až 23. marec 2016 - "Anglický jazyk - právnická terminológia", Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení, 19. až 20. máj 2016 - " Európske azylové právo - ochrana v čase krízy", Európska sekcia Medzinárodného združenia azylových sudcov (International Association of Refugee Law Judges - European Chapter), Oslo (Nórsko), 29. jún 2016 - "Súmrak moderného štátu (celoslovenské podujatie) - opakované podujatie z mája 2016", Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok.

16. Odôvodenie (poznámky):

Celkovo sa ako predseda senátu alebo člen senátu podieľal na rozhodnutí 562 vecí.

17. Informácia o opatreniach predsedu súdu:

 

 

 

 

 

 

18. Dátum vyhotovenia:  24. 1. 2017

19. Vyhotovil:  v.z. JUDr. Jarmila Urbancová