Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Mgr. Má​ria Kolíková

Maria Kolikova

Dátum narodenia: 29.augusta 1974
Bydlisko: Bratislava

Vzdelanie

1993 – 1999: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odborná prax

2018 – 20.03.2020: Advokátska kancelária Kolíková&Partners, s.r.o.

2016 – 2018: štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

2012 – 2016: Advokátska kancelária Kolíková & Partners, s.r.o.

2012: externá poradkyňa Ministra spravodlivosti ČR pre oblasť reforiem v justícii

2010 – 2012: štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

2007 – 2009: Advokátska kancelária Mária Kolíková

2006: riaditeľka Centra právnej pomoci

od 2003: advokátka

1999 – 2002: advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii 

Iné aktivity

2001 – 2005: Zakladateľka a vyučujúca predmetu Právna klinika pre komunity, Právnická Fakulta Trnavskej Univerzity

1997 – 2005: Lektorka v ľudskoprávnych projektoch, Občan a demokracia

1998 – 2002: Letné a jarné školy ľudských práv pre študentov práva

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Nemecký jazyk