Rozpis rozpočtu Ministerstva spravodlivosti SR

Záverečný účet Ministerstva spravodlivosti SR

Investičné priority Ministerstva spravodlivosti SR, metodika a zoznam

Zoznam investičných priorít aktuálne nemá obsahovú náplň, Ministerstvo spravodlivosti SR pokračuje v realizácii investičných priorít začatých v minulých rokoch, resp. realizuje investičné akcie menšieho rozsahu.​