Obchodný register

Dňa 18. 5. 2010 bola Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády pre občianske a obchodné právo schválená vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. pdf dokument 231/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne účinnosť 1. júna 2010.
Vyhláška okrem doplnenia doterajšieho textu vyhlášky prináša zmenu doterajších formulárov č. 15 až 18 a dopĺňa text prílohy vo formulári č. 8.

Dňa 1.2.2004 nadobudla účinnosť nová právna úprava obchodného registra, ktorú predstavujú najmä: 

 Nová právna úprava predpokladá aj používanie elektronických formulárov na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra.


  Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb:

Vzory vyplnených tlačív


Stiahnutie programu Acrobat reader

Na začiatok stránky