hlavná stránka 
Ministerstvo spravodlivosti SR

Akreditácia programu podpory obetí

Ministerstvo spravodlivosti SR


Žiadosť:


- Načítanie uloženého elektronického formulára zo súboru:
        
- Sledovanie stavu žiadosti je možné až po prijatí písomnej formy žiadosti na MS SR
        


- Manuál žiadosti o udelenie akreditácie
- Vzor elektronického formulára - žiadosť
- Vzor elektronického formulára - popis poskytovania odbornej pomoci


 © aSc 2005-2018