Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
7. 5. 2021 | MSSR
Parlament dnes definitívne schválil posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Novela predložená ministerkou spravodlivosti Máriou ...
6. 5. 2021 | MSSR
Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Poslanci parlamentu definitívne odobrili novelu upomínacieho konania, ktorú predložila ...
4. 5. 2021 | MSSR
​Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) vydalo v decembri 2020 na návrh slovenského reprezentanta stanovisko, v ktorom sa zaoberalo ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Rúško - Odstup - Ruky
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti