Občiansky súdny poriadok

ČLENOVIA REKODIFIKAČNEJ KOMISIE PRE OSP

PLENÁRNE ZASADNUTIA REKODIFIKAČNEJ KOMISIE

4. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

5. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

6. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

7. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

8. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

9. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

10. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

 

MATERIÁLY REKODIFIKAČNEJ KOMISIE:

 

PARAGRAFOVÉ ZNENIA KÓDEXOV

IPK:

 

MPK:

 

Odovzdané na rokovanie vlády SR:

 

Odovzdané do NRSR:


Schválené znenia NRSR:

VEREJNÉ VYSTÚPENIA REKODIFIKAČNEJ KOMISIE

POVEDALI O NÁS

LEGISLATÍVNY ZÁMER