Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

Prílohy
  
  
  
  
  
  
  
PrílohaOPAKOVANÉ OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE –  SÚBOR NEHNUTEĹNOSTÍ VANSOVÁ 8
  
17. 10. 2014 9:3830. 9. 201210. 8. 201217. 10. 2014 9:38
PrílohaOsobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu
  
18. 10. 2014 3:1131. 12. 201219. 12. 201218. 10. 2014 3:11
PrílohaVýzva na predloženie cenovej ponuky – vypracovanie aktualizácie stavebného zámeru stavebnej akcie Zmena účelu využitia polikliniky na  Okresného súdu v Rimavskej Sobote
  
18. 10. 2014 6:1929. 1. 201323. 1. 201318. 10. 2014 6:19
Príloha24Sp/55/2013 - Uznesenie
  
20. 10. 2014 10:1030. 9. 201411. 6. 201420. 10. 2014 10:10
Príloha39K/13/05 - schôdza veriteľov
  
20. 10. 2014 12:577. 8. 201410. 7. 201420. 10. 2014 12:57
Príloha13CoP/45/14 - oznámenie o vvr
  
22. 10. 2014 1:2821. 10. 20149. 10. 201422. 10. 2014 1:28
Príloha13Co 426/2014-oznámenie o VVR
  
22. 10. 2014 1:2821. 10. 201410. 10. 201422. 10. 2014 1:28
Príloha13Co/421/2014 - oznámenie o vvr
  
22. 10. 2014 1:2821. 10. 201410. 10. 201422. 10. 2014 1:28
Príloha13Co 424/2014-oznámenie o VVR
  
22. 10. 2014 1:2921. 10. 201410. 10. 201422. 10. 2014 1:29
Príloha13Co/252/2014 - Oznámenie o vvr
  
22. 10. 2014 1:2921. 10. 201410. 10. 201422. 10. 2014 1:29
Príloha13Co/303/2014 - Oznámenie o vvr
  
22. 10. 2014 1:2921. 10. 201410. 10. 201422. 10. 2014 1:29
Príloha13Co/133/14 - oznámenie o vvr
  
22. 10. 2014 1:3021. 10. 201414. 10. 201422. 10. 2014 1:30
Príloha13Co/549/14 - oznámenie o vvr
  
22. 10. 2014 1:3021. 10. 201414. 10. 201422. 10. 2014 1:30
Príloha13Co 529/2013-oznámenie o VVR
  
22. 10. 2014 1:3021. 10. 201414. 10. 201422. 10. 2014 1:30
Príloha13Co/1017/2014 - oznámenie o vvr
  
22. 10. 2014 1:3121. 10. 201415. 10. 201422. 10. 2014 1:31
Príloha16Co 406/2013-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2722. 10. 201414. 10. 201423. 10. 2014 1:27
Príloha17Co/840/2013 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2722. 10. 201414. 10. 201423. 10. 2014 1:27
Príloha17Co 145/2014-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2722. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:27
Príloha17Co/454/2013 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2722. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:27
Príloha17Co 578/2013-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2722. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:27
Príloha17Co/854/2013 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2822. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:28
Príloha17Co/858/2013 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2822. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:28
Príloha15Co/366/13 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2822. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:28
Príloha15CoP/55/2014 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2822. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:28
Príloha15CoP/57/2014 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2822. 10. 201415. 10. 201423. 10. 2014 1:28
Príloha17CoP/74/2014 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co/48/2014 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co/1068/14 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co1073/2014-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co/724/2014 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co/800/2014 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co 258/2014-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co/472/14 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co 606/2014-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co 950/2014-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co/941/14 - oznámenie o vvr
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha17Co 959/2014-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201416. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha15Co 240/2014-oznámenie o VVR
  
23. 10. 2014 1:2922. 10. 201417. 10. 201423. 10. 2014 1:29
Príloha47K/50/1998 - Uznesenie - schôdza veriteľov
  
24. 10. 2014 1:2523. 10. 201423. 9. 201424. 10. 2014 1:25
Príloha16CoP/54/2014 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201410. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co 1246/2013-oznámenie o VVR
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201410. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/433/2014 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201410. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/470/2014 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201410. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/444/2014 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201410. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/943/14 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/673/14 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/1142/14 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/628/14 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/605/14 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/1177/2013 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/665/14 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2723. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:27
Príloha16Co/1099/2013 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2823. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:28
Príloha16Co/655/14 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2823. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:28
Príloha16Co/1021/13 - oznámenie o vvr
  
24. 10. 2014 1:2823. 10. 201413. 10. 201424. 10. 2014 1:28
Príloha13CoP 44/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201417. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha13Co/353/2014 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201417. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha13Co/838/13- oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201417. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha13Co/491/14 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201417. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha13Co/341/14 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201417. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha14Co/505/2013 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha14Co/162/2013 oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha14Co/72/2014 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha14Co/103/2014 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2828. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:28
Príloha14Co 325/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co 174/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co 128/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co 93/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co 132/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co 122/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201420. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha13CoPr/7/2014 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201421. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co/695/14 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201421. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co/658/2014 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201421. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co/595/14 - oznámenie o vvr
  
29. 10. 2014 1:2928. 10. 201421. 10. 201429. 10. 2014 1:29
Príloha14Co 336/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:3028. 10. 201422. 10. 201429. 10. 2014 1:30
Príloha14Co 51/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:3028. 10. 201422. 10. 201429. 10. 2014 1:30
Príloha13CoP 56/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:3028. 10. 201422. 10. 201429. 10. 2014 1:30
Príloha14Co 289/2014-oznámenie o VVR
  
29. 10. 2014 1:3028. 10. 201422. 10. 201429. 10. 2014 1:30
Príloha17Co/184/2014 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:2929. 10. 201416. 10. 201430. 10. 2014 1:29
Príloha17Co 879/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:2929. 10. 201416. 10. 201430. 10. 2014 1:29
Príloha17Co/608/2014 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:2929. 10. 201416. 10. 201430. 10. 2014 1:29
Príloha17Co 1130/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3029. 10. 201416. 10. 201430. 10. 2014 1:30
Príloha17Co 1141/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3029. 10. 201416. 10. 201430. 10. 2014 1:30
Príloha15Co/537/14 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3329. 10. 201421. 10. 201430. 10. 2014 1:33
Príloha12Co/580/14 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3329. 10. 201421. 10. 201430. 10. 2014 1:33
Príloha12Co/523/2014 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3329. 10. 201421. 10. 201430. 10. 2014 1:33
Príloha12Co/604/14 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3329. 10. 201421. 10. 201430. 10. 2014 1:33
Príloha12Co/449/14 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3329. 10. 201421. 10. 201430. 10. 2014 1:33
Príloha41Cob/389/14 - oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3429. 10. 201422. 10. 201430. 10. 2014 1:34
Príloha12Co 529/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3429. 10. 201422. 10. 201430. 10. 2014 1:34
Príloha15Co 919/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3529. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:35
Príloha15Co 484/2013-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3529. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:35
Príloha15Co 480/2013-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3529. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:35
Príloha15CoPr 2/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3529. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:35
Príloha15Co/424/13 oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3529. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:35
Príloha15Co/851/13 oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3529. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:35
Príloha15CoP/58/14 oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3529. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:35
Príloha15Co/462/13 oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3629. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:36
Príloha15Co/551/13 oznámenie o vvr
  
30. 10. 2014 1:3629. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:36
Príloha17Co 990/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3629. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:36
Príloha17Co 1018/2014-oznámenie o VVR
  
30. 10. 2014 1:3629. 10. 201423. 10. 201430. 10. 2014 1:36
1 - 100Ďalšia