Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
Akcie lokalityAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.Ponuka Otvoriť Prejsť nahor
Prihlásenie

MSSR

:

Prieskum spokojnosti občanov/zákazníkov :Grafický súhrnAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.Ponuka OtvoriťPonuka Otvoriť

Dotazník spokojnosti občanov/zákazníkov (a iných zainteresovaných strán)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

V snahe zlepšiť činnosť MS SR a ním poskytovaných služieb by sme Vás radi poprosili o vyplnenie tohto dotazníka. Vami poskytnuté informácie sú pre nás veľmi cenné a prispejú k trvalému zlepšovaniu našej činnosti a kvality poskytovaných služieb.
   
Zobrazenie: 

1. Prosím, označte do akej skupiny patríte:

 zamestnanec súdu, Centra právnej pomoci, Justičnej akadémie SR, ZVJS
 22 (27%) 
 
 zástupca odbornej verejnosti (exekútor, advokát, notár rozhodca, správca, dražobník, mediátor, znalec tlmočník, prekladateľ a pod.)
 15 (18%) 
 
 verejnosť
 39 (47%) 
 
 študent právnickej fakulty
 (1%) 
 
 štátna služba - právnik
 (1%) 
 
 súdny úradník
 (1%) 
 
 advokát
 (1%) 
 
 študent
 (1%) 
 
 policajt
 (1%) 
 
 školitel legilatívy
 (1%) 
 

Celkom: 83

2. Ako vnímate dostupnosť MS SR z hľadiska možnosti kontaktovania zamestnancov?

 pozitívne
 (10%) 
 
 skôr pozitívne
 16 (20%) 
 
 neutrálne
 33 (41%) 
 
 skôr negatívne
 15 (19%) 
 
 negatívne
 (11%) 
 

Celkom: 81

3. Ako vnímate MS SR z hľadiska spoločenského prínosu (spoločenskej zodpovednosti)?

 pozitívne
 (9%) 
 
 skôr pozitívne
 14 (17%) 
 
 neutrálne
 30 (37%) 
 
 skôr negatívne
 14 (17%) 
 
 negatívne
 17 (21%) 
 

Celkom: 82

4. Z akých informačných kanálov sa najčastejšie dozvedáte o činnosti MS SR?

 osobný kontakt, telefonická komunikácia
 (4%) 
 
 e-mailová, listová, faxová komunikácia
 (0%)  
 webové sídlo MS SR
 12 (15%) 
 
 médiá
 29 (36%) 
 
 e-mailová, listová, faxová komunikácia; webové sídlo MS SR; médiá
 (2%) 
 
 webové sídlo MS SR; médiá
 20 (25%) 
 
 osobný kontakt, telefonická komunikácia; e-mailová, listová, faxová komunikácia; webové sídlo MS SR; médiá; facebook
 (1%) 
 
 osobný kontakt, telefonická komunikácia; e-mailová, listová, faxová komunikácia; webové sídlo MS SR; médiá
 (1%) 
 
 osobný kontakt, telefonická komunikácia; e-mailová, listová, faxová komunikácia; webové sídlo MS SR
 (2%) 
 
 e-mailová, listová, faxová komunikácia; webové sídlo MS SR
 (4%) 
 
 e-mailová, listová, faxová komunikácia; médiá
 (1%) 
 
 osobný kontakt, telefonická komunikácia; webové sídlo MS SR; médiá
 (1%) 
 
 osobný kontakt, telefonická komunikácia; počas zastupovania občanov
 (1%) 
 
 osobný kontakt, telefonická komunikácia; webové sídlo MS SR
 (4%) 
 
 osobný kontakt, telefonická komunikácia; e-mailová, listová, faxová komunikácia; webové sídlo MS SR; médiá; slov-lex.sk
 (1%) 
 
 výklad zákona
 (1%) 
 

Celkom: 81

5. Ako hodnotíte zrozumiteľnosť a informačnú hodnotu informácií o činnosti MS SR na webovom sídle MS SR?

 pozitívne
 (6%) 
 
 skôr pozitívne
 21 (26%) 
 
 neutrálne
 28 (34%) 
 
 skôr negatívne
 20 (24%) 
 
 negatívne
 (10%) 
 

Celkom: 82

6. Aké verejné služby poskytované MS SR, resp. výsledky plnenia zákonných povinností zo strany MS SR, najčastejšie využívate?

 príprava právnej úpravy
 (5%) 
 
 Zbierka zákonov SR
 (9%) 
 
 Obchodný vestník SR
 (3%) 
 
 JASPI
 12 (16%) 
 
 rozhodovacia činnosť v správnom konaní
 (0%)  
 vybavovanie sťažností
 (8%) 
 
 Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR; JASPI
 (7%) 
 
 príprava právnej úpravy; Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR; JASPI
 (7%) 
 
 Zbierka zákonov SR; JASPI
 11 (14%) 
 
 ORSR
 (1%) 
 
 Obchodný vestník SR; JASPI
 (3%) 
 
 príprava právnej úpravy; Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR; JASPI; rozhodovacia činnosť v správnom konaní
 (1%) 
 
 Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR
 (4%) 
 
 Obchodný vestník SR; JASPI; rozhodovacia činnosť v správnom konaní; termíny pojednávaní a verejná kontrola z toho vyplývajúca
 (1%) 
 
 Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR; slov-lex
 (1%) 
 
 Zbierka zákonov SR; JASPI; rozhodovacia činnosť v správnom konaní
 (1%) 
 
 ziadne
 (1%) 
 
 príprava právnej úpravy; Zbierka zákonov SR; JASPI
 (5%) 
 
 príprava právnej úpravy; JASPI
 (1%) 
 
 rozhodovacia činnosť v civilných konaniach
 (1%) 
 
 príprava právnej úpravy; Obchodný vestník SR
 (3%) 
 
 príprava právnej úpravy; Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR; JASPI; slov-lex.sk
 (1%) 
 
 Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR; JASPI; vybavovanie sťažností
 (1%) 
 
 príprava právnej úpravy; Zbierka zákonov SR; Obchodný vestník SR
 (3%) 
 
 Obchodný vestník SR; legislatívne aktuality
 (1%) 
 

Celkom: 76

7. Ako hodnotíte poskytovanie verejných služieb zo strany MS SR z hľadiska rýchlosti vybavenia?

 pozitívne
 (6%) 
 
 skôr pozitívne
 15 (19%) 
 
 neutrálne
 35 (45%) 
 
 skôr negatívne
 15 (19%) 
 
 negatívne
 (10%) 
 

Celkom: 78

8. Ako hodnotíte poskytovanie verejných služieb zo strany MS SR z hľadiska profesionality, prístupu a komunikácie zamestnancov MS SR?

 pozitívne
 (9%) 
 
 skôr pozitívne
 21 (26%) 
 
 neutrálne
 36 (44%) 
 
 skôr negatívne
 10 (12%) 
 
 negatívne
 (9%) 
 

Celkom: 81

9. Ako vo všeobecnosti vnímate celkový imidž a reputáciu MS SR?

 pozitívne
 (5%) 
 
 skôr pozitívne
 17 (21%) 
 
 neutrálne
 18 (22%) 
 
 skôr negatívne
 29 (35%) 
 
 negatívne
 14 (17%) 
 

Celkom: 82

10. Viete, že MS SR implementuje systém hodnotenia kvality s cieľom zlepšovať sa?

 Nie
 50 (68%) 
 
 Áno
 24 (32%) 
 

Celkom: 74

11. Ak áno, z akého zdroja získavate najviac informácií o kvalite a zlepšovaní v MS SR?

 webové sídlo MS SR
 28 (60%) 
 
 intranet
 (17%) 
 
 e-mailová komunikácia
 (2%) 
 
 listová korešpondencia
 (0%)  
 Média, osobne
 (2%) 
 
 Nezaznamenávam zvyšovanie kvality alebo zlepšovanie.
 (2%) 
 
 nemám také informácie
 (2%) 
 
 žiadna
 (2%) 
 
 neviem o tom
 (2%) 
 
 media
 (4%) 
 
 ziadne
 (2%) 
 
 osobný kontakt
 (2%) 
 
 zo žiadneho
 (2%) 
 

Celkom: 47

12. Naposledy som využil (doplňte prosím informačný kanál)

 nič
 (8%) 
 
 www.justice.gov.sk
 (8%) 
 
 email
 (4%) 
 
 webové sídlo MS SR
 (8%) 
 
 web.str.
 (4%) 
 
 Obchodný vestník
 (8%) 
 
 Obchodný register
 (4%) 
 
 web
 (4%) 
 
 tv joj
 (4%) 
 
 webové sídlo MS SR
 (4%) 
 
 intranet
 (4%) 
 
 webove sidlo MS SR
 (4%) 
 
 televizia
 (4%) 
 
 web MS SR
 (4%) 
 
 Web stránku MS SR, s ktorou nie som spokojný nakoľko nie je dostatočne funkčná, rýchla a pri vyhľadávaní rozhodnutí málo konkrétna a ku dnešnému dňu nefunkčná, lebo žiadne rozhodnutie mi neotvára len vyhľadá.
 (4%) 
 
 www.slov-lex.sk
 (4%) 
 
 portál právnych informácií
 (4%) 
 
 nic som nepouzila len je nedostupna moznost ako si najst kolko som pracovala na sude v Presove lebo v archive to neexistuje.
 (4%) 
 
 jaspi
 (4%) 
 
 mienkotvorne denniky
 (4%) 
 

Celkom: 24

13. Viete, že MS SR prijalo akčný plán zlepšovania, ktorého výsledky plnenia zverejňuje aj prostredníctvom webového sídla MS SR?

 Nie
 60 (81%) 
 
 Áno
 14 (19%) 
 

Celkom: 74

14. Myslíte si, že ste boli dostatočne informovaný o:

  
áno
neutrálne
nie
(%)106131851
Vzniku a zložení CAF tímu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)96121950
Postupe a harmonograme implementácie modelu CAF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)88102149
Výsledku externého posúdenia na mieste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)8892151
Priebežných výsledkoch implementácie modelu CAF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12345

Celkom: 78

15. Vaše námety a odporúčania na zlepšovanie:

 Spolupráca resp. neblokovanie otvorenesudy.sk, majú lepšie a rýchlejšie vyhľadavanie ako ministerská stránka.
 (5%) 
 
 - zabezpečiť, aby konečne fungoval vzťah súd a štát ako zamestnanec a zamestnávateľ, a nie ako doteraz bez žiadneho dohľadu nad využívaním pracovného času, zrušiť prácu na doma, v prípade ak sa "nestíha" nariadiť prácu nadčas a podobne - konečne zaviesť elektronický spis a možnosť účastníkov priamy prístup do spisu cez internet - vyriešiť prípady arbitrárnosti a podobne
 (5%) 
 
 Komisia pre posudzovanie neprijateľných podmienok - neaktualizovaná stránka od roku 2013, nie sú pridávané už viac ako rok žiadne súdne rozhodnutia vo veciach spotrebiteľa, chýba odkaz na prípadnú novú stránku.
 (5%) 
 
 Web portáj www.justice.gov.sk má v niektoré dni pomerne pomalú reakciu (asi privela prístupov) . Ocenil by som, keby na webovom portáli boli zverejňované rozhodnutia všetkých súdov a to priebežne. Prospelo by , aby došlo podľa CZ vzoru k povinnému zriadeniu elektronickej schránky pre právnické osoby.
 (5%) 
 
 Zlepšiť formuláre na elektronické podávania do OR SR - vykazujú chyby aj keď tam nie sú najmä pri dátumoch vzniku a zániku, mestách
 (5%) 
 
 vyhľadávanie v databázach je neskutočne pomalé. Zlepšite to
 (5%) 
 
 SLOV-LEX doplniť o všetky predpisy od roku 1918( vrátane obdobia Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 ), nie iba o vybrané. Zahrnúť do SLOV-LEXu i predpisy z pred roku 1918, majúce presah na právne vzťahy v 20. stororočí, najmä úpravy pozemkového práva, pozemkových spoločenstiev, držby, vlastníckeho práva, katastra, matrík, civilného práva.
 (5%) 
 
 Zlepšiť komunikáciu s verejnosťou
 (5%) 
 
 aktuálnejšie informácie o dianí na ministerstve, častejšie aktualizácie údajov vo vzťahu k elektronizácii justície, rekodifikácie občianskeho zákonníka
 (5%) 
 
 Zbytočná inštitúcia a treba ju zrušiť.Dva roky sa domáham svojho práva a zamestnanci sa otáčajú chrbtom a to sú platený aj z mojich daní.Maž takých zamestnancov ako je sopata tak radšej zavriem podnik aby som nemal hambu po celom slovenku.Mám však dojem , že sa celé MS SR veľmi rado ukazuje v masmédiach,tak im zrejme splním želanie , nech občania vedia čo platia a akí veľká je nespravodlivosť v tomto štáte. Ak niečo tak dávam aj telefon na moju osobu aby ste si to vedeli preveriť 0904 044 442
 (5%) 
 
 zbytočné nakoľko zbieranie štatistiky tímu na zlepšenie činnosti MS SR nieje zefektívnenie činnosti, len vyhodnotenie činnosti. Činnosť úradu (úradníka) nieje možné hodnotiť počtom agendy, ale napr. počtom vybavených žiadostí. A pri rokovaniach (napr. o rozpočte) ako budete hodnotiť úradníka? Keď MS SR uspeje tak kladne a keď neuspeje tak záporne? Čo sa zlepší ak tím povie, že je potrebné prijať ďalších úradníkov na MS SR? Prijmete ich?
 (5%) 
 
 Doporučil by som rozhodovať vo veciach zrýchleným konaním (v tých banálnych) ako zmluvy o pôžičkách, neplatenie nájomného a pod., kde je jasne dané dokazovanie tej ktorej strany, aby sa sudcovia aj pri minimálnom aj priateľskom vzťahu s jednou so strán (vrátane advokátov) automaticky pred konaním vylúčili pre predpojatosť, aby sa netolerovala neznalosť a nepripravenosť advokátov a automaticky podávali na nich podnety prostredníctvom súdu, ďalej aby sa web stránka prepracovala na funkčnejšiu, rýchlejšiu a konkrétnejšiu pri vyhľadávaní rozhodnutí pre verejnosť, lebo tá má byť pre občanov a nie každý občan si môže dovoliť platiť za rôzne rozsudky a judikáty a pod. Za pochopenie ďakujem Szabó
 (5%) 
 
 Nechápem, prečo v treťom tisícročí nemá MS e-mailový kontakt, resp.prečo ak ho má nie je zverejnený? Ďakujem za skorú odpoveď. F.Švec
 (10%) 
 
 Zmensenie birokracie a ustretovost pre klientov
 (5%) 
 
 Informovať o CAFe na webe a viac prezentovať na portál právnych informácií
 (5%) 
 
 prosim zaslite mi link kde mozem oslovit oddelenie kde mi daju zapocet rokov vyrobenych na Okresnom sude v Presove. llaputkov@gmail.com
 (5%) 
 
 dvíhať telefóny u spojovateľky
 (5%) 
 
 znížiť čakacie lehoty a korupciu sudcov
 (5%) 
 
 No keďže tento dotazník nemožno zodpovedať uvedenými otázkami a chceli by si ste sa dozviedieť čo je negatívne a pozitívne uvádzam Vám toto : Počas vedenia L. Žitňanskej táto urobila z inštitúcie pre verejnosť uzatvorenú pevnosť. Od zamestnacov sa nedalo nič nedozvedieť MSSR Ústretový a Otvorený prístup k verejnosti s ochotou napĺňať princípy k spravodlivost sa dal zažiť pod vedením JUDr. Petríkovej a Š. Harabína . PS: Zjavne osobe ktorá nepozná právo nijak nepomôže ani 10ročná povinná prax, preto by ste sa mali sústrediť práve na kontrolu tohto parametra /a nie praxe/, Nebude prieťahov :) PS: Ako prokurátor ktorému to právo nešlo sa môže stať advokátom len na základe praxe ? :D Alebo sa vstupom do danného stavu nastáva Zázrak ? :D
 (5%) 
 
 Prosím Vás max. problém je v spisovnej slovenčine.
 (5%) 
 

Celkom: 21