Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
Hľadám súd
10
  
Hľadám sudcu
40
  
Hľadám pojednávanie
50
  
Hľadám zákon (Slov-Lex)
60
  
Hľadám znalca, tlmočníka a prekladateľa
70
  
Potrebujem právnika
90
  
Hľadám prácu v rezorte
100
  
Sťažnosti, podnety, petície - podávanie a postup
110
  
Hľadám súdne rozhodnutie
30
  
Hľadám vzor podania/formulár
20
  
Hľadám mediátora
80
  
Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania
120
  
Informácie k zastaveniu starých exekúcií
130
  
Pomoc obetiam trestných činov
140
  
Zmeny v Obchodnom registri k 1.10.2020
5
  
https://justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sprava-k-stavu-justicie.aspx
150
  
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/maly-konkurz.aspx
4