Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
  
  
  
2629Minister spravodlivosti podal návrh na dočasné pozastavenie funkcie ďalších 2 sudkýň
  
16. 1. 202016. 1. 2020 15:10Nie
2627Restoratívna justícia v praxi. Sudcovia nasadzujú stále viac elektronických náramkov.
  
15. 1. 202015. 1. 2020 15:41Nie
2605Slávnostná konferencia pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa
  
27. 11. 201927. 11. 2019 13:30Nie
2624Najčastejšie otázky súvisiace so zastavením starých exekúcií
  
20. 12. 201920. 12. 2019 15:33Nie
2623Rozhodnutie ESĽP vo veci Kapko proti Slovenskej republike
  
19. 12. 201919. 12. 2019 14:52Nie
2622Slovensko má v spore s Dôverou nakročené správnym smerom
  
19. 12. 201919. 12. 2019 14:46Nie
2620Dva rozsudky ESĽP proti Nórsku v prípadoch týkajúcich sa odobratých detí
  
18. 12. 201918. 12. 2019 16:31Nie
2616Slovensko obhájilo osobitný odvod v oblasti energetiky
  
18. 12. 201918. 12. 2019 11:31Nie
2615Informácia o 37. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  
16. 12. 201916. 12. 2019 16:52Nie
2614Minister spravodlivosti na 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN proti korupcii
  
16. 12. 201916. 12. 2019 13:36Nie
2612Cenu ministra spravodlivosti za rok 2019 získal prof. Traubner
  
13. 12. 201913. 12. 2019 10:37Nie
2611Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch
  
11. 12. 201911. 12. 2019 13:52Nie
2608Minister spravodlivosti Gábor Gál sa stretol s americkou veľvyslankyňou na Slovensku Bridget Brink
  
5. 12. 20195. 12. 2019 10:03Nie
2606GÁBOR GÁL: Kontrolu právneho štátu chcú aj ministri spravodlivosti
  
4. 12. 20194. 12. 2019 11:54Nie
2604Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade M. M. B. proti Slovenskej republike
  
26. 11. 201926. 11. 2019 13:30Nie
2603Rozsudok v nórskom prípade týkajúcom sa odobratia maloletého dieťaťa zo starostlivosti biologických rodičov
  
20. 11. 201920. 11. 2019 11:28Nie
2602Desať súdov funguje vďaka národnému projektu MS SR efektívnejšie
  
19. 11. 201919. 11. 2019 15:31Nie
2601Centru právnej pomoci sme pomohli navýšiť peniaze na osobné bankroty, pripravili sme aj zmeny pre nepoctivých dlžníkov
  
13. 11. 201913. 11. 2019 10:44Nie
2599Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Adamčo proti Slovenskej republike
  
12. 11. 201912. 11. 2019 13:39Nie
2598Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
  
12. 11. 201912. 11. 2019 11:40Nie
2594Elektronické náramky kontrolujú stále viac odsúdených
  
7. 11. 20197. 11. 2019 12:24Nie
2593Upozorňujeme na podvodné praktiky vymáhania dlhov
  
6. 11. 20196. 11. 2019 12:59Nie
2586PhDr. Vladimíra Cehlára, PhD. ocenili za jeho prínos v oblasti trestnej mediácie
  
28. 10. 201928. 10. 2019 11:39Nie
2532Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí si už môžete overiť aj z domu
  
27. 5. 201927. 5. 2019 12:07Nie
2585Oznam o uskutočnení nastávajúcej technickej odstávky dňa 31.10.2019
  
24. 10. 201924. 10. 2019 17:06Nie
2582Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade práva na spravodlivé konanie
  
15. 10. 201915. 10. 2019 11:07Nie
2581Bulletin Najvyššieho súdu SR
  
14. 10. 201914. 10. 2019 13:29Nie
2580Ústav Nitra-Chrenová je modernejší a bezpečnejší
  
10. 10. 201910. 10. 2019 12:01Nie
2527Manažment údajov zbierky listín
  
3. 10. 201913. 5. 2019 15:05Nie
2579Informácia o 36. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  
3. 10. 20193. 10. 2019 14:50Nie
2578Výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv
  
27. 9. 201927. 9. 2019 15:08Nie
2577 Cena Karola Planka za rok 2018
  
25. 9. 201925. 9. 2019 15:03Nie
2576Rezort elektronicky monitoruje už 200 odsúdených mimo väzenia
  
24. 9. 201924. 9. 2019 14:53Nie
2573Stanovisko zástupkyne vlády SR pred ESĽP k rozsudku veľkej komory ESĽP v prípade Strand Lobben proti Nórsku
  
10. 9. 201910. 9. 2019 14:37Nie
2575MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI OCEŇUJE ZÁSLUŽNÚ, MIMORIADNE NÁROČNÚ A NENAHRADITEĽNÚ PRÁCU PRÍSLUŠNÍKOV ZVJS
  
11. 9. 201911. 9. 2019 14:58Nie
2572Ministerstvo spravodlivosti robí poriadok v obchodnom registri
  
10. 9. 201910. 9. 2019 11:34Nie
2568Posilnili sme voči špekulantom a schránkovým firmám
  
2. 9. 20192. 9. 2019 15:03Nie
2569Ministerstvo spravodlivosti zakročí proti pochybným rozhodcovským konaniam
  
2. 9. 20192. 9. 2019 15:10Nie
2567Reakcia MS SR na nekorektnú sériu článkov v Denníku N
  
26. 8. 201926. 8. 2019 14:34Nie
2566Žilinský okresný súd, ktorý spravuje „protischránkový register“, dostane posilu
  
20. 8. 201920. 8. 2019 14:16Nie
2565Minister spravodlivosti po stretnutí s prezidentkou SR- o stave justície, disciplinárnych senátoch aj voľbách sudcov
  
14. 8. 201914. 8. 2019 16:51Nie
2561Dražby by mali byť po novom efektívnejšie kontrolované
  
31. 7. 201931. 7. 2019 15:07Nie
2560Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Jarkovský proti Slovenskej republike
  
26. 7. 201926. 7. 2019 11:21Nie
2559Rovnosť ľudí bez rozdielu - nezabúdajme na vzájomný rešpekt a toleranciu
  
19. 7. 201919. 7. 2019 17:52Nie
2558Oznámenie o neočakávanom výpadku elektronických služieb MS SR - služby sú opäť dostupné
  
18. 7. 201918. 7. 2019 11:28Nie
2557Čas na doplnenie údajov o konečných užívateľoch výhod je len do konca roka 2019
  
16. 7. 201916. 7. 2019 15:42Nie
2556Návrhy generálneho advokáta Súdneho dvora k príspevku športového reprezentanta
  
12. 7. 201912. 7. 2019 13:17Nie
2555Prezidentka podpísala zákon o zastavení starých exekúcií
  
10. 7. 201910. 7. 2019 14:24Nie
2554V polčase spolupráce rezortu spravodlivosti s Európskou komisiou pre efektívne súdnictvo - pokroky v reformách slovenského súdneho systému
  
10. 7. 201910. 7. 2019 8:08Nie
2553 Parlament schválil zmeny v Trestnom zákone
  
10. 7. 201910. 7. 2019 7:34Nie
2552Poslanci schválili 4 návrhy zákonov rezortu spravodlivosti
  
3. 7. 20193. 7. 2019 15:52Nie
2551Minister spravodlivosti sa stretol s predsedom Ústavného súdu SR
  
26. 6. 201926. 6. 2019 16:05Nie
2550Poslanci schválili návrh MS SR na zastavenie starých exekúcií
  
26. 6. 201926. 6. 2019 13:51Nie
2549Expertná skupina MS SR rokovala o reforme opatrovníctva
  
21. 6. 201921. 6. 2019 13:23Nie
2548Informácia o 35. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  
21. 6. 201921. 6. 2019 13:00Nie
2547Rezort spravodlivosti intenzívne pracuje na zmenách v Občianskom i Obchodnom zákonníku
  
20. 6. 201920. 6. 2019 16:54Nie
2546Slovenské väzenstvo je modernejšie
  
20. 6. 201920. 6. 2019 14:50Nie
2545Voľná pracovná pozícia v Európskej prokuratúre
  
18. 6. 201918. 6. 2019 9:58Nie
2543Ministerstvo spravodlivosti bude naďalej chrániť svetový unikát- protischránkový zákon
  
12. 6. 201912. 6. 2019 17:10Nie
2542Intervencia Slovenskej republiky v konaní pred ESĽP v nemeckom prípade týkajúcom sa žiadosti transexuálneho muža, ktorý porodil dieťa, aby bol úradne vedený ako otec dieťaťa
  
6. 6. 20196. 6. 2019 9:50Nie
2541Centrum právnej pomoci spúšťa Call centrum
  
5. 6. 20195. 6. 2019 12:58Nie
2540MS SR spustilo vylepšenia existujúceho programového prostriedku na ustanovovanie ex offo obhajcov v trestnom konaní
  
5. 6. 20195. 6. 2019 12:36Nie
2539Vyhlásenie zástupkyne SR pre ESĽP k rozsudku Oliari a ďalší  proti Taliansku
  
4. 6. 20194. 6. 2019 10:07Nie
2538Vláda SR odobrila rezortu spravodlivosti nové sídlo
  
29. 5. 201929. 5. 2019 14:47Nie
2537Vláda schválila návrh zákona o zaistení majetku
  
29. 5. 201929. 5. 2019 14:46Nie
2520Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)“
  
26. 4. 201926. 4. 2019 12:46Nie
2536Štyri rozhodnutia ESĽP v prospech Slovenskej republiky, zverejnené 28. mája 2019
  
29. 5. 201929. 5. 2019 9:21Nie
2535Informácia o mimoriadnom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  
28. 5. 201928. 5. 2019 14:22Nie
2534Zástupkyňa SR pred ESĽP upozorňuje na prípad O.C.I. a ďalší proti Rumunsku
  
28. 5. 201928. 5. 2019 12:40Nie
2533Rezort spravodlivosti pripravil zmeny, ktoré pomôžu občanom domôcť sa spravodlivosti rýchlejšie
  
28. 5. 201928. 5. 2019 7:53Nie
2524UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV  PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV (2 % Z DANE)
  
23. 5. 201931. 5. 20197. 5. 2019 13:09Nie
2531Prezident vymenoval 12 nových sudcov bez časového obmedzenia
  
22. 5. 201922. 5. 2019 16:41Nie
2530Ministerstvo spravodlivosti spolu so CEPEJ komisiou trénovalo anketárov a zisťujeme vaše názory
  
22. 5. 201922. 5. 2019 11:26Nie
2529Stretnutie predstaviteľov rezortov spravodlivosti V4 a Chorvátska na Slovensku
  
20. 5. 201920. 5. 2019 8:30Nie
2528Zástupkyňa SR pred ESĽP u nového predsedu Ústavného súdu SR
  
14. 5. 201914. 5. 2019 15:24Nie
2525Minister spravodlivosti vymenoval 13 nových notárov
  
10. 5. 201910. 5. 2019 15:13Nie
2523Rezort spravodlivosti zlepšuje obchodný register
  
30. 4. 201930. 4. 2019 16:53Nie
2522Rezort spravodlivosti uzavrel neformálne pripomienkovanie k rekodifikácii záväzkového práva
  
30. 4. 201930. 4. 2019 16:36Nie
2521Novela protischránkového zákona schválená vládou
  
29. 4. 201929. 4. 2019 11:24Nie
2519ZASTAVENIE STARÝCH EXEKÚCIÍ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
  
24. 4. 201924. 4. 2019 16:48Nie
2518Vláda odobrila štyri predložené legislatívne návrhy z dielne MS SR
  
18. 4. 201918. 4. 2019 14:09Nie
2516VEREJNÁ VÝZVA NA KANDIDATÚRU NA ČLENA EÚ VÝBORU
  
17. 4. 201917. 4. 2019 15:44Nie
2514Okresný súd Bratislava I má nového predsedu
  
15. 4. 201915. 4. 2019 15:50Nie
2513Minister spravodlivosti vymenoval novú riaditeľku Centra právnej pomoci (CPP)
  
15. 4. 201915. 4. 2019 15:35Nie
2512Krátkodobá odstávka portálu slovensko.sk
  
10. 4. 201910. 4. 2019 10:39Nie
2511Monitorovaných osôb je oproti minulému roku o sto percent viac
  
5. 4. 20195. 4. 2019 16:26Nie
2510Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2018
  
26. 3. 201926. 3. 2019 15:09Nie
2509OZNAM   o obmedzení portálu eŽaloby
  
22. 3. 201922. 3. 2019 8:49Nie
2508Zamestnanci justície odvolali štrajkovú pohotovosť
  
19. 3. 201919. 3. 2019 14:50Nie
2507Mimoriadna technická odstávka ÚPVS
  
19. 3. 201919. 3. 2019 14:47Nie
2506​Výzva Výboru pre práva LGBTI osôb k predvolebnej kampani
  
14. 3. 201914. 3. 2019 10:15Nie
2505Niektoré súdne poplatky uhradíte aj platobnou kartou
  
13. 3. 201913. 3. 2019 16:54Nie
2504Pracovná skupina pre riešenie rozhodcovských konaní
  
12. 3. 201912. 3. 2019 11:28Nie
2503Plánovaná odstávka portálu slovensko.sk
  
12. 3. 201912. 3. 2019 10:44Nie
2502Nová právna úprava osobného bankrotu je v praxi už 2 roky
  
8. 3. 20198. 3. 2019 10:47Nie
2501MS SR: Nové elektronické formuláre v civilnom procese zefektívnia komunikáciu so súdmi
  
7. 3. 20197. 3. 2019 15:00Nie
2498Minister spravodlivosti ocenil prácu príslušníkov ZVJS pátrajúcich po nezvestných osobách vo voľnom čase
  
7. 3. 20197. 3. 2019 11:30Nie
2497Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v dvoch prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného
  
6. 3. 20196. 3. 2019 10:16Nie
2494​Gábor Gál: Kvalitní kandidáti by nemali vzdať boj o ochranu ústavnosti
  
5. 3. 20195. 3. 2019 10:33Nie
2495Bezplatná právna pomoc je bližšie k ľuďom v núdzi aj v maďarskom jazyku
  
5. 3. 20195. 3. 2019 11:24Nie
1 - 100Ďalšia