Zloženie počtu odsúdených podľa nápravnovýchovných skupín k 31.12.2002

(zverejnené 28.5.2003)

Rok Mladiství I. NVS II.NVS III.NVS
Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
1998 96 3 99 1521 107 1628 2565 65 2630 629 12 641
1999 115 - 115 1542 92 1634 2571 61 2632 587 12 599
2000 92 - 92 1755 106 1861 2424 66 2490 581 15 596
2001 83 1 84 2140 120 2260 2454 67 2521 610 12 622
2002 104 - 104 2165 124 2289 2366 61 2427 628 9 637