Zloženie odsúdených podľa vzdelania

(zverejnené 29.5.2003) 

Stav k 31.12.2003 1998 1999 2000 2001 2002
Negramotní Mladiství 15 4 10 17 10
I. NVS 29 27 30 31 38
II.NVS 87 80 68 30 63
III.NVS 19 21 23 16 10
muži 139 123 121 118 113
ženy 11 9 10 6 8
Spolu 150 132 131 124 121
% 3,00 2,65 2,60 2,26 2,22
Základné vzdelanie Mladiství 31 80 69 35 52
I. NVS 370 233 235 378 350
II.NVS 617 561 655 650 513
III.NVS 213 135 142 218 185
muži 1192 978 1060 1235 1069
ženy 39 31 41 46 31
Spolu 1231 1009 1101 1281 1100
% 24,63 20,26 21,85 23,35 20,16
Stredoškolské vzdelanie Mladiství Údaj nebol sledovaný 8 4 3 0
I. NVS 603 594 850 790
II.NVS 879 850 826 849
III.NVS 179 162 145 168
muži 1635 1577 1782 1765
ženy 34 33 42 42
Spolu 1669 1610 1824 1807
% 33,51 31,95 33,24 33,11
Úplné stredoškolské vzdelanie Mladiství 0 0 0 0 0
I. NVS 196 199 203 238 278
II.NVS 157 123 137 131 130
III.NVS 39 26 25 30 37
muži 357 323 337 374 413
ženy 35 25 28 25 32
Spolu 392 348 365 399 445
% 7,84 6,99 7,24 7,27 8,16
Vysokoškolské vzdelanie Mladiství 0 0 0 0 0
I. NVS 15 20 21 25 26
II.NVS 11 9 6 2 6
III.NVS 3 3 4 3 1
muži 28 27 28 28 32
ženy 1 5 3 2 1
Spolu 29 32 31 30 33
% 0,58 0,64 0,62 0,55 0,60
Celkom Mladiství 99 115 105 84 104
I. NVS 1628 1614 1645 2258 2289
II.NVS 2630 2623 2679 2493 2427
III.NVS 641 599 610 622 637
muži 4811 4815 4852 5287 5263
ženy 187 165 187 200 194
Spolu 4998 4980 5039 5487 5457
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00