Štruktúra ústavov ZVJS

(zverejnené 29.5.2003)

Ústav NVS Kapacita Priemerný stav obv. a ods. Využitie v %
Banská Bystrica ÚVV 447 400 89,49
Banská Bystrica - Kráľová II. 749 574 76,64
LRS Kováčová I.+II. 19 16 84,21
Bratislava ÚVV 616 632 102,60
Dubnica nad Váhom I. 477 414 86,79
Hrnčiarovce nad Parnou I. 1270 780 61,42
OO+POO Žabí majer I. 159 72 45,28
Ilava II.+III. 600 399 66,50
Košice ÚVV 330 285 86,36
I. 347 270 77,81
ÚZ Bukovec I. 6 1 16,67
Košice - Šaca II. 660 600 90,91
Leopoldov II.+III. 456 449 98,46
ÚVV 383 310 80,94
Levoča ÚVV 125 123 98,40
Nitra ÚVV 307 298 97,07
Nitra - Chrenová všetky NVS 240 165 68,75
Prešov

POO Prešov

ÚVV 204 154 75,49
I.+II. 191 153 80,10
Ružomberok II.+III. 360 295 81,94
Sučany ML.+I. 335 227 67,76
Trenčín

Nemocnica

LRS Omšenie

OO+POO Opatovce

I.+prestárli 155 52 33,55
  148 109 73,65
I. 10 7 70,00
I.+II. 49 45 91,84
Želiezovce II. 580 500 86,21
ŠS Santovka I.+II. 10 4 40,00
OO+POO Rimavská Sobota I.+II. 69 48 69,57
Žilina ÚVV 281 291 103,56
Celkom   9435 7673 81,32

Poznámka: OO - otvorené oddelenie,  POO - polootvorené oddelenie