Prehľad vykonaných ochranných liečení 

 

(zverejnené 29.5.2003)     

  

Psychiatrické oddelenie

Rok

1998 1999 2000 2001 2002
Leopoldov 92 73 93 105 73
Ilava 75 80 91 78 88
Trenčín 77 71 25 73 76
Košice 30 13 20 28 32
Hrnčiarovce nad Parnou - - - - 105
Celkom 274 237 229 284 374

 

           

Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch

(zverejnené 30.5.2003 )    

       

Rok

Počet záchytov

1998 517
1999 552
2000 563
2001 539
2002 696